R.O.S Law Office OÜ-le on väljastatud Politsei- ja Piirivalveameti poolt usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja tegevusluba, mille alusel pakume: 

1) äriühingu või muu juriidilise isiku asutamist, sealhulgas osaluse võõrandamisega seotud toiminguid;

2) tegutsemist juhatajana või juhatuse liikmena äriühingus, osanikuna täisühingus või sellisel positsioonil muus juriidilises isikus, samuti teise eelnimetatud ametikohale asumise korraldamist;

3) asukoha või tegevuskoha aadressi, sealhulgas aadressi kui kontaktandmete osa kasutamise või postisaadetiste vastuvõtmiseks aadressi kasutamise võimaldamist ja muude eelnimetatuga seonduvate teenuste pakkumist äriühingule või muule juriidilisele isikule, seltsingule või muule juriidilise isiku staatust mitteomavale isikute ühendusele

 4) usaldusfondi, seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse esindaja või usaldusisikuna tegutsemist või teise isiku määramist sellele positsioonile

 5) aktsionäri esindajana tegutsemist või teise isiku aktsionäri esindajana tegutsemise korraldamist.