R.O.S Law Office on saanud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja tegevusloa 

Vastavalt äriseadustikule võib ettevõtja sh välismaa äriühing, kellel on Eestis filiaal, määrata isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi. Olukorras, kus äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis st. kui ka juhatuse liikme(te) püsiv elukoht ei ole Eestis, kohustab seadus sellise isiku, kes ettevõtja nimel dokumente vastu võtaks, kohustuslikult määrama.
Loe lisaks