R.O.S Law Office on saanud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja tegevusloa 

Sellel postitusel on 2 vastust
Vastavalt äriseadustikule võib ettevõtja sh välismaa äriühing, kellel on Eestis filiaal, määrata isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi. Olukorras, kus äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis st. kui ka juhatuse liikme(te) püsiv elukoht ei ole Eestis, kohustab seadus sellise isiku, kes ettevõtja nimel dokumente vastu võtaks, kohustuslikult määrama.

Kui seni võis eelmärgitud isikuks olla nii Eestis alaliselt elav/tegutsev iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kelle kohta kanti äriregistrisse staatus „menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik“, siis alates 15.01.2018 jõustunud äriseadustiku muudatustega nimetatakse sellist isikut „kontaktisik“ ning selliseks isikuks saab olla üksnes kas notar, notaribüroo, advokaat, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja (loa väljastab Maksu- ja Tolliamet) või usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja (loa väljastab Politsei- ja Piirivalveamet).  

Tulenedes eeltoodust ei võimaldata kontaktisikuna äriregistrisse kanda enam isikuid, keda ei ole eespool loetletud.  

R.O.S Law Office OÜ-le on 08.01.2018 väljastatud Politsei- ja Piirivalveameti poolt usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja tegevusluba. Tegevusluba võimaldab meie klientidele pakkuda:

1) äriühingu või muu juriidilise isiku asutamist, sealhulgas osaluse võõrandamisega seotud toiminguid;

2) tegutsemist juhatajana või juhatuse liikmena äriühingus, osanikuna täisühingus või sellisel positsioonil muus juriidilises isikus, samuti teise eelnimetatud ametikohale asumise korraldamist;

3) asukoha või tegevuskoha aadressi, sealhulgas aadressi kui kontaktandmete osa kasutamise või postisaadetiste vastuvõtmiseks aadressi kasutamise võimaldamist ja muude eelnimetatuga seonduvate teenuste pakkumist äriühingule või muule juriidilisele isikule, seltsingule või muule juriidilise isiku staatust mitteomavale isikute ühendusele

 4) usaldusfondi, seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse esindaja või usaldusisikuna tegutsemist või teise isiku määramist sellele positsioonile

 5) aktsionäri esindajana tegutsemist või teise isiku aktsionäri esindajana tegutsemise korraldamist.


Eelmine
R.O.S Law office tunnustati "usaldusväärne ettevõte 2016" sertifikaadiga
Järgmine
R.O.S Law Office on saanud AAA reitingu

2 vastust

oPJgWmdUFtsuN PKoQnibN, 24. veebruar 2020
BTsvHGozcDu XDgQoCderOfL, 24. veebruar 2020

Lisa kommentaar

Email again: